Prislista Servicearbeten vardagar 07:00 - 17:00

VVS-Montör 650 Kr/Tim

Observera att minsta debiteringstid är 2 timmar därefter timdebitering per påbörjad timme.

Servicebil 650 kr

(Engångskostnad per besök)

Material ingår ej i dessa priser.

Eventuellt tillkommande material debiteras enligt Dahls prislista.

Anskaffning av material sker på arbetstid.

Priserna grundar sig på manstid.

Mervärdesskatt tillkommer.

Prislista Servicearbeten 17:00 - 20:00 & Helger 09:00 - 15:00

Efter överenskommelse.

Avloppsrensning - Högtryck

Startavgift inkl 1 tim arbete på plats 1775 kr med rot-avdrag

Startavgift inkl 1 tim arbete på plats 2200 kr utan rot-avdrag

Servicebil Ingår.

Därefter per påbörjad timme

Arbetstid inkl Rensmaskin 1463 kr/tim med rot-avdrag.

Arbetstid inkl Rensmaskin 1875 kr/tim utan rot-avdrag.

Eventuell Våtsug 183 kr

Priserna är inklusive moms.

Eventuellt material ingår ej i dessa priser.